Technologický postup

Zájemce o moštování si na smluvenou hodinu přiveze omyté a vytříděné ovoce. K moštování jsou vhodné zejména různé odrůdy jablek, hrušek případně v kombinaci s mrkví. Ovoce by mělo být ve správném stupni zralosti, aby byla zajištěna lahodná chuť výsledného moštu. U nedozrálého či přezrálého ovoce se rovněž významně snižuje výtěžnost.

Ovoce se nadrtí a poté lisuje v plachétkovém lisu. Vylisovaná šťáva se jímá do nádob a výlisky ukládají na určené místo.

Po skončení lisování si zákazník odveze surový mošt a veškeré výlisky, není-li domluveno jinak.