Uchování moštu

Zamražení

Jde o nejšetrnější proces uchování čerstvé šťávy.

Sterilace moštu v obalech

Při sterilaci nečiřených ovocných šťáv má být dosaženo vnitřní teploty šťávy minimálně 88 °C po dobu 1 minuty výdrže nebo 82 °C po dobu 5 minut výdrže. Při sterilaci čirých ovocných moštů má vnitřní sterilační teplota nápoje být nejméně 80 °C po dobu 1 – 2 minut výdrže. Po ukončení sterilace mají být mošty bezprostředně zchlazeny na 30 °C.